Wegens de Europese wetgeving inzake informatieveiligheid en privacy, willen wij u informeren over de verwerkingen die wij met uw persoonsgegevens uitvoeren, en de maatregelen die wij nemen om deze te beschermen.

Het bestuur van Brugge B Onderweg is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle gegevens van zijn leden.
Binnen het bestuur is er een aanspreekpunt informatieveiligheid dat te contacteren is via info@bruggeb-onderweg.be

Als lid (*) van Brugge B Onderweg worden volgende gegevens van u bijgehouden:
Naam en voornaam, Adres, Telefoonnummer, Mailadres en rekeningnummer

Deze gegevens hebben wij nodig om een lid iets aan te kondigen of op de hoogte te brengen van activiteiten.
Het rekeningnummer wordt bijgehouden indien een bedrag moet worden terugbetaald.
Voor de goede werking van onze vereniging moeten we wel deze informatie bijhouden.
Dit bijhouden heet officieel “rechtvaardig belang”.

Deze gegevens worden bewaard zolang men lid is en worden niet gedeeld met derden.
Enkel de leden van het bestuur van Brugge B Onderweg hebben inzage van deze gegevens.
Deze gegevens worden bewaard in the cloud op Google Drive afgeschermd door een paswoord.

Bij een activiteit of een uitstap wordt gevraagd een aanwezigheidslijst in te vullen.
Een aanwezigheidslijst dienen wij als vereniging voor te leggen (aan subsidiërende instanties zoals Stad Brugge) en dient als bewijs dat er een activiteit had plaats gevonden.
Deze aanwezigheidslijsten en de gegevens er op worden niet aan derden doorgegeven.
De originele lijsten blijven in de archieven van de Brugge B Onderweg.

Tijdens activiteiten en uitstappen maken bestuursleden foto’s.  De bedoeling is om de sfeer en de stemming van die activiteiten of uitstap vast te leggen in een beeld.  Een selectie van die foto’s komt terecht op onze facebookpagina en/of onze website.  Deze foto’s zijn naamloos en zonder commentaar en kunnen op facebook niet getagd worden.
Je hebt altijd het recht om te weigeren op de foto te staan.

Cookiebeleid met “Cookiebot”:
Onze  website maakt gebruik van cookies.  Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat tijdens het bezoek van deze website wordt meegestuurd en door je browser op je harde schijf van je computer, mobiele telefoon, smart watch of tablet wordt opgeslagen.  De daarin opgeslagen informatie wordt dan bij een volgend bezoek weer opgevraagd door onze website.
Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed en comfortabel draaien van onze website.
Als bezoeker van onze website kan je het gebruik van cookies toestaan, weigeren of een vorige keuze wijzigen.

Is iets niet duidelijk, heeft u nog vragen of een klacht dan kan u ons contacteren via info@bruggeb-onderweg.be

(*)
Men is lid als lidgeld werd betaald.
Lidmaatschap loopt per kalenderjaar, dus van 01/01 t.e.m. 31/12.
Bij het begin van een nieuw kalenderjaar kan een lid zijn/haar lidmaatschap opnieuw verlengen tot 31/12.
Als na 12 maanden het lidmaatschap niet werd vernieuwd dan wordt het lid (en al zijn/haar gegevens) geschrapt.
Wil een lid vroeger geschrapt worden dan kan dit gedaan worden met een eenvoudig mailtje naar info@bruggeb-onderweg.be

Meer info:

Privacyverklaring Linx+