• Het lidgeld bedraagt € 10,00 en is te storten op reknr. BE24 9731 6727 6938 met mededeling “Lidgeld 2024”.  Lidmaatschap loopt (van 1/01) t.e.m. 31/12/2024.
  • Gelieve altijd uw deelname eerst telefonisch door te geven op het nummer 0489/333791 (tenzij anders vermeld).
  • Er kan nooit ingeschreven worden door het inspreken van een bericht op de voicemail.
  • Bellen kan vanaf de datum vermeld in de aankondigingsbrief tijdens weekdagen tussen 19u00 en 21u00. De inschrijving is pas definitief na betaling binnen de 5 werkdagen door storting van het verschuldigde bedrag op reknr. BE24 9731 6727 6938.  Voor sommige activiteiten zal men ook via e-mail inschrijving@bruggeb-onderweg.be kunnen reserveren, dit zal vermeld worden in de brief.
  • Indien een activiteit volzet is kan U zich steeds op een reservelijst laten plaatsen.
  • Iedere activiteit wordt nog per brief en/of via e-mail aangekondigd met alle nodige details.
  • Wanneer men ingeschreven is en niet deelneemt aan een activiteit worden de kosten die niet gerecupereerd kunnen worden aangerekend met als minimum, de helft van het te betalen bedrag.
  • Eventuele wijzigingen aan ons programma zijn altijd mogelijk. Bezoek onze website en/of facebookpagina voor updates.